Chihuahua (614) 432-14-50
Durango (618) 810-27-55
Juárez (656) 687-23-86
Torreón (871) 722-42-90

TUERCA UNION C/C 1 1/8 MUELLER
codigo: 28H806TUERCA UNION C/C 1 3/8 MUELLER
codigo: 28H808TUERCA UNION C/C 1 5/8
codigo: 28H810TUERCA UNION C/C 7/8 W 08004 600789 MUELLER
codigo: 28H804TUERCA UNION COBRE 5/8 MUELLER
codigo: 28H802