Chihuahua (614) 432-14-50
Durango (618) 810-27-55
Juárez (656) 687-23-86
Torreón (871) 722-42-90

BOBINA MKC-1 120V SPORLAN
codigo: 04A003BOBINA MKC-1 220V SPORLAN
codigo: 04A003MBOBINA MKC-1 DUAL JAU SPORLAN
codigo: 04A003DBOBINA MKC-2 120V SPORLAN
codigo: 04A001BOBINA 110/220V MKC-2 DUAL SPORLAN
codigo: 04A002BOBINA ENCAPSULADA C/CABLES 220V
codigo: 04A0041BOBINA MKC-1 24/50-60 JAQ SPORLAN
codigo: 04A003BBOBINA MKC-2 24 VOLTS SPORLAN
codigo: 04A000BOBINA MKC-2-220 220V CENTRO 5/8 SPORLAN
codigo: 04A004